Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze website. Het beschermen van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid hoe wij met uw gegevens omgaan.

Registratie van toegangsgegevens in server log files

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon te geven. Wij registreren alleen toegangsgegevens in zogenaamde server log files, zoals bijv. de opgevraagde gegevens, datum en tijdstip van het bezoek, afgegeven gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een storingsvrije werking van de website te garanderen en ter verbetering van ons aanbod, waarbij het voor u als persoon geen gevolgen mag hebben.

Gegevensverzameling en -gebruik voor afhandeling van de overeenkomst en bij opening van een inlogaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u die ons vrijwillig geeft voor uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. met het contactformulier of per e-mail) of bij het maken van een inlogaccount. Welke gegevens verzameld worden, is te zien op het betreffende formulier dat wordt ingevuld. Wij gebruiken de gegevens die u ons geeft voor de afhandeling van de overeenkomst en voor het verwerken van uw aanvragen. Na de volledige afhandeling van de overeenkomst of het verwijderen van uw inlogaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor het verdere gebruik en na afloop van de bewaartermijn van de belasting- en handelswetgeving gewist tenzij u uitdrukkelijk heeft toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens of wij de gegevens gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. Het wissen van uw inlogaccount is te allen tijde mogelijk door een bericht te sturen via de contactmogelijkheid onder aan de pagina of met een daarvoor bestemde functie in uw inlogaccount.

Het doorgeven van gegevens voor de nakoming van de overeenkomst

Voor de nakoming van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de bezorgdienst die de levering verzorgt, voor zover dat nodig is voor de levering van de bestelde artikelen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u kiest tijdens de bestelprocedure geven wij voor de afhandeling van de betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is en eventueel van de betalingsdienstaanbieder die wij opdracht hebben gegeven door bijv. aan de gekozen betalingsdienst. Gedeeltelijk verzamelen de gekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dat geval dient u zich in de bestelprocedure met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aan te melden. Hier geldt de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Gebruik van cookies

Om het bezoek van onze website nog aantrekkelijker te maken en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina‘s zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer. Sommige cookies die wij gebruiken worden weer verwijderd als u de browser afsluit (zgn. session cookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer cookies gebruikt worden en per keer beslissen of u ze wilt accepteren. U kunt ook instellen om cookies in bepaalde gevallen of altijd te weigeren. Wanneer u geen cookies accepteert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methodes waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is, zoals bijvoorbeeld zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De verkregen informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het anonimiseren van IP-adressen te activeren op deze website, wordt het IP-adres gekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen, vallend onder de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt een volledig IP-adres doorgegeven aan de server van Google in de VS en daar gekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat Google Analytics van uw browser heeft ontvangen, wordt niet met andere data van Google samengevoegd.

Registratie van de door de cookie gemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google kunt u verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

In plaats van de browser-plug-in kunt u op deze link klikken en zo de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw computer ingesteld. Wanneer u uw cookies verwijdert, dient u de link opnieuw aan te klikken.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren

Herinnering voor beoordeling door Verified Reviews

Als u hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan door een checkbox te activeren of op de hiervoor bestemde knop te drukken, geven wij uw e-mailadres door aan Net Reviews, 18-20 Avenue Robert Schuman CS 40494, 13002 Marseille, Frankrijk (https://www.verified-reviews.com) die u per e-mail zal herinneren aan het geven van een beoordeling van uw bestelling. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze goedkeuring door een bericht te sturen via de contactmogelijkheid onder aan de pagina of Verified Reviews direct een mail te sturen.

Recht op informatie en contactmogelijkheid

U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en eventueel het recht op rectificatie, afscherming of het wissen van deze gegevens. Bij vragen over het verzamelen, bewerken of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij informatie, rectificatie, het afschermen of wissen van gegevens en het herroepen van toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u direct contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons colofon.